Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Referencer

Nedenfor ses et mindre udpluk af vore referencer.​​

Danmark​

Grønnedal 2-70. 7600 Struer

Bygherre: Arbejdernes AndelsBoligforening.

Gennemgang af bygningsmassen fysiske tilstand inkl. tekniske installationer, udførsel af tilstandsrapport og helhedsplan for videre behandling hos Landsbyggefonden.

Arkitekt: H. Lindquist ApS

Ingeniører: A. R Teknik, Grontmij/CarlBro.

Håndværkerudgifter estimeret. kr. 168 mio.

Nye Pleje og handicapboliger, Haslev

Bygherre: Rønnede boligselskab

Projektering og optegning af VVS og ventilation for Olsen & Jensen A/S

Arkitekt: Hou + Partner Arkitekter A/S.

Byggesum: 63 mio.

Roskilde Slagteriskole

Opførelse slagteriskole for Svin og kvæg

Bygherre: Slagelse kommune

Totalentreprenører: GVL A/S

Projektering og optegning af VVS og ventilation for Olsen & Jensen A/S

Arkitekt: Arkitekttegnestuen Virumgård A/S.​

Rygårdscenteret i Ballerup

40 Stk. plejeboliger + fællesaealer

Bygherre: Gentofte kommune

Hovedentreprenør: GVL Enterpriser A/S

Ingeniør VVS, Ventilation og sprinkler: A. R Teknik.​

Nørreparken 1-96 afd. 202 7500 Holstebro

Bygherre: Boligselskabet Sct. Jørgen

Projektering og optegning af VVS og fjernvarme til 45 lejl.

Bygherrerådgivere: A. R Teknik.

Håndværkerudgifter: ca. kr. 4,3 mio.​

Thorsvej 10-70 afd. 224 7500 Holstebro

Bygherre: Boligselskabet Sct. Jørgen

Projektering og optegning af VVS og fjernvarme til 180 lejl.

Bygherrerådgivere VVS: A. R Teknik

Håndværkerudgifter: ca. kr. 4,5 mio.​

Jyllandsgade 51-55. 7600 Struer

Renovering og ombygning efter brand, samt udnyttelse af tagrum.

Bygherre: Nordvest Administration a.m.b.a.

Arbejdernes Andelsboligforening, Ringgade 89, 7600 Struer

Arkitekt: H. Lindquist aps.

Ingeniører: A. R Teknik

Håndværkerudgifter: ca. kr. 11 mio.​

Anlægsvej 12-24 afd. 09. 7600 Struer

Renovering og ombygning af lejligheder.

Bygherre: Nordvest Administration a.m.b.a.

Arbejdernes Andelsboligforening, Ringgade 89, 7600 Struer

Arkitekt: Søren Andersen.

Ingeniører: A. R Teknik, CarlBro og Bop Consult

Håndværkerudgifter: ca. kr. 18 mio.​

Enghaven 2-24 7830 Vinderup

Bygherre: Boligselskabet MidtVest

Projektering og optegning af 5 nye Teknikrum.

Bygherrerådgivere: A. R Teknik.

Håndværkerudgifter: ca. kr. 0,9 mio.​

Nyt Audi Bilhus i Fredericia 10.000m²

Bygherre: Selmer Audi Details

Projektering og optegning af VVS for Bravida A/S

Hovedentreprenør: C.C Contractor

VVS anlægssum: 6 mio.​

Nyt domicil PTMV

Bygherre: Phønix Tag Midt-Vest

Var projekteret som energiklasse 1

Økonomien reducerede det til alm. BR08 krav

Projektering og byggeledelse

Arkitekt: ATRA, Holstebro​

Renovering og tilbygning til Harboøre Omsorgscenter

Projektering og optegning af VVS og ventilation for Bjerringbro Ingeniørkontor A/S

Arkitekter: Vilsbøll og Poulsen

Bygherre: Lemvig Kommune​

Multisal Skademosegård, Roskilde

Opførelse af børnehus, klub, fælleshus og multisal

Projektering og optegning af VVS og ventilation for Olsen & Jensen A/S

Arkitekt: Arkitekttegnestuen Virumgård A/S.​

Øko-Huse andelssamfundet Hjortshøj ved Århus

Bygherrer:

  • Gl. Kirkevej 11.
  • Gl. Kirkevej 144.
  • Gl. Kirkevej 166.

Energiberegning til klasse 1 og optimering i samarbejde med arkitekt.

Arkitekt: Vierck Holzhäuser

http://www.euronews.net/2009/09/08/hjortshoj-the-eco-village/​ 

Om- og tilbygning, af 46 boliger og fællesfaciliteter

Projektering og optegning af ventilation og VVS installationer for Ribe VVS Service A/S.

Bygherre: Ulleruphus, Fredericia.

VVS og vent. Entrepr. 3,5 mio.​

Nr. Nissum skole. Renovering af fysik, tilbygning af sløjd og undervisningslokaler

Bygherre: Lemvig Kommune

Arkitekter: Vilsbøll og Poulsen

Ingeniører: A. R Teknik ApS​

Renovering af Spjald skole

Bygherre: Ringkøbing-Skjern kommune

Arkitekter: KPF Arkitekter A/S. Arkitektfirmaet Vest.

Ingeniører: Hera Consult. A. R Teknik ApS​

VVS, optimering Arla Foods

Gennemgang af eksisterende installationer. Projektering af nye installationer i produktion.

Bygherre: Arla Foods amba (Holstebro flødeost)

Ingeniører: A. R Teknik ApS

Anlægssum: 5 mio.​

VVS, optimering Rose Poultry

Gennemgang af eksisterende VVS-installationer. Projektering af nye installationer i produktion og teknikrum.

Bygherre: Rose Poultry

Ingeniører: A. R Teknik ApS

Anlægssum: 2,5 mio.​

VVS, optimering

Bygherre: Rose Poultry A/S

Gennemgang af eksisterende Vvs-installationer. Projektering og optegning af nye installationer i produktion og teknikrum. Omlægning af teknikrum med kapacitets-forøgelse af varmtvandsproduktionen således at rengøringstid kunne nedsættes med 4 timer og dermed forøge produktionstiden

Ingeniører: A. R Teknik ApS​

Langerak, Aalborg

Bygherre: Royal Greenland A/S

Registrering og optegning af eksisterende bygninger, maskiner og tekniske installationer til overholdelse af kunde- og veterinær krav. Dokumentations grad iht. til RG´s ønsker

Ingeniører: A. R Teknik ApS​

Langerak, Aalborg

Bygherre: Royal Greenland A/S

Projektledelse, projektering og optegning af nye installationer på fabrik ifbl. med flytning af fabrik. Vedr. nyt anlæg for -10°C glykolanlæg for optøningskabiner, lagekøl til rejepak og nyt kølerum

Ingeniører: A. R Teknik ApS​

Jensens Køkken. Struer

Bygherre: Jensens Køkken A/S

Registrering og optegning af eksisterende bygninger, maskiner og tekniske installationer til overholdelse af kunde- og veterinær krav. Dokumentations grad iht. til JK´s ønsker

Ingeniører: A. R Teknik ApS​

Jensens Køkken. Struer

Bygherre: Jensens Køkken A/S

Varmegenvinding fra NH3 anlægs kondensator med varmepumpe for daglig produktion af 60m³ 70°C varmt brugsvand.

Ingeniører: A. R Teknik ApS​

Smørmejeriet. Holstebro

Bygherre: Arla Foods amba.

Registrering og optegning af eksisterende bygninger, maskiner og tekniske installationer til overholdelse af kunde- og veterinær krav. Dokumentations grad iht. til Arla´s ønsker

Ingeniører: A. R Teknik ApS​

Flødeosten. Holstebro

Bygherre: Arla Foods amba.

Gennemgang af eksisterende installationer. Projektering og optegning af nye installationer i produktion.

Ingeniører: A. R Teknik ApS​

Grønland

Sisimiut, Grønland

Bygherre: Royal Greenland A/S

Projektledelse, projektering og optegning af nye installationer på fabrik ifbl. med renovering og energioptimering af køleanlæg for Råvand, Glycolanlæg for modningstanke til rejer, udnyttelse af spildvarme fra kølekompressorer.

Ingeniører: A. R Teknik ApS​

Sisimiut, Grønland

Bygherre: Royal Greenland A/S

Projektledelse, projektering og optegning af ny torske fileteringslinje.

Ingeniører: A. R Teknik ApS​

Ilulissat, Grønland

Bygherre: Royal Greenland A/S

Projektering og optegning af nye Søvandspumper for køleanlæg.

Ingeniører: A. R Teknik ApS​

Norge​

Furuseth Slakteri AS. Vardeveien 50, 2072 Dal. (Norge)

Bygherre: Furuseth Slakteri AS

Projektering og optegning af nye VVS, Damp, Køl og Gas installationer, samt projektering af afløb i jord.

Byggereriet omfatter tilbygning til eks. slagteri samt nyt maskinhus (kedel og kompressor)

Bygherrerådgivere: Alectia.

Ingeniører: A. R Teknik ApS for VVS firma Kjeld Bach i Struer.

VVS entreprise: ca. 17 mio.​

Tyskland

Cuxhaven, Tyskland

Bygherre: Royal Greenland A/S

Projektledelse, projektering og koordinering af indretning af ny fabrik, bestående af indvendig beklædning med kølerums elementer. 2 nye pakkelinjer, styringer, stålkonstruktioner, køl, VVS og ventilation.

Ingeniører: A. R Teknik ApS​

Wilhelmshaven, Tyskland

Bygherre: Royal Greenland A/S

Projektering af Glykolanlæg for nye og eksisterende ventilationsanlæg 1,2 MW.

Ingeniører: A. R Teknik ApS​

Canada

Matane, Canada

Bygherre: Royal Greenland A/S

Projektering og optegning af ny køleinstallation til kølekompressorer, udførsel af overslag på materialer og montering sendt fra DK.

Ingeniører: A. R Teknik ApS​

​AR Teknik.ApS

Nupark 51, 7500 Holstebro​

​Tlf.:+45 30 20 29 81

ar-teknik@ar-teknik.dk

Snedkervej 10, 2630 Taastrup
Tlf.: +45 30 20 29 81

​CVR-nr.: 41885386

Sparekassen Danmark.:

9070 - 2022057920

IBAN: DK1377900001507358

Swift: SALLDK22

Holstebro​

Taastrup​